ЦЕНИТЕ НА АПАРТАМЕНТИТЕ ЗАПОЧВАТ ОТ 34 900 евро !

За актуални цени на апартаменти, моля свържете се с нас!

С Е К Ц И Я   A

ЕТАЖ АПАРТАМЕНТ СПАЛНИ ИЗГЛЕД ОБЩА ПЛОЩ (кв.м.) СТАТУС
I
Апартамент 5А една басейн / парк 66.91   свободен
III Апартамент 14А една басейн 65.42   продаден
Апартамент 15А една басейн 65.44     продаден
IV Апартамент 20А една басейн 65.42   свободен
Апартамент 21А една басейн 65.44     продаден
Апартамент 22А една басейн / парк 77.82   свободен
ЕТАЖ АПАРТАМЕНТ СПАЛНИ ИЗГЛЕД ОБЩА ПЛОЩ (кв.м.) СТАТУС
I Апартамент 2B една басейн / парк 69.06   свободен
II Студио 5B студио басейн 50.20   свободен
Студио 7B студио парк 52.46   свободен
III Студио 8B студио парк 51.95   свободен
Студио 10B студио басейн 50.20 продаден
Студио 12B студио парк 52.46   свободен
IV Студио 15B студио басейн 50.20   свободен
Студио 16B студио парк 50.05   свободен
Студио 17B студио парк 52.46   свободен
V Апартамент 19B две басейн / парк 108.15   свободен
VI Апартамент 22B две море exclusive 158.21   продаден
ЕТАЖ АПАРТАМЕНТ СПАЛНИ ИЗГЛЕД ОБЩА ПЛОЩ (кв.м.) СТАТУС
I Апартамент 2C една басейн 63.73     продаден
II Студио 4C студио парк 52.07   свободен
Апартамент 5C една басейн 68.04   продаден
Студио 7C студио парк 49.82   свободен
III Апартамент 9C една басейн  68.04 свободен
Апартамент 10C една басейн 65.54   продаден
V Студио 15C три море exclusive 216.28  свободен
Апартамент 16C
ЕТАЖ АПАРТАМЕНТ СПАЛНИ ИЗГЛЕД ОБЩА ПЛОЩ (кв.м.) СТАТУС
 II Апартамент 7D  две парк/море/басейн  119.66 свободен
Апартамент 8D
III Апартамент 10D една море exclusive 87.78    продаден
Апартамент 11D една парк / море 70.53 продаден
IV Апартамент 14D    две море exclusive 137.31  свободен 
Апартамент 15D  една парк / басейн / море 85.56  свободен
ЕТАЖ АПАРТАМЕНТ СПАЛНИ ИЗГЛЕД ОБЩА ПЛОЩ (кв.м.) СТАТУС
I Апартамент 1E  две море exclusive   139.47  продаден
II Апартамент 2E една  море exclusive    65.43    продаден
Апартамент 3E  една  море exclusive   69.18     продаден  
Апартамент 4E четири   море exclusive 210.66      продаден
Апартамент 5E
Апартамент 6E
III Апартамент 8E една   море exclusive   69.18  продаден
Студио 11E студио басейн 39.02 свободен
IV Апартамент 12E една   море exclusive    64.85   продаден
Апартамент 15E  една  парк / море   81.33 свободен 
Студио 16E  студио    басейн  38.69 свободен