ЦЕНИТЕ НА АПАРТАМЕНТИТЕ ЗАПОЧВАТ ОТ 61 000 евро !

За актуални цени на апартаменти, моля свържете се с нас!

С Е К Ц И Я   A

ЕТАЖ АПАРТАМЕНТ СПАЛНИ ИЗГЛЕД ОБЩА ПЛОЩ (кв.м.) СТАТУС
I
Апартамент 5А една басейн / парк 66.91     продаден
III Апартамент 14А една басейн 65.42   продаден
Апартамент 15А една басейн 65.44     продаден
IV Апартамент 20А една басейн 65.42   продаден
Апартамент 21А една басейн 65.44     продаден
Апартамент 22А една басейн / парк 77.82   свободен
С Е К Ц И Я    B
ЕТАЖ АПАРТАМЕНТ СПАЛНИ ИЗГЛЕД ОБЩА ПЛОЩ (кв.м.) СТАТУС
I Апартамент 2B една басейн / парк 69.06   продаден
II Студио 5B студио басейн 50.20     продаден
Студио 7B студио парк 52.46     продаден
III Студио 8B студио парк 51.95     продаден
Студио 10B студио басейн 50.20 продаден
Студио 12B студио парк 52.46   продаден
IV Студио 15B студио басейн 50.20     продаден
Студио 16B студио парк 50.05     продаден
Студио 17B студио парк 52.46   продаден
V Апартамент 19B две басейн / парк 108.15   свободен
VI Апартамент 22B две море exclusive 158.21   продаден
С Е К Ц И Я   C
ЕТАЖ АПАРТАМЕНТ СПАЛНИ ИЗГЛЕД ОБЩА ПЛОЩ (кв.м.) СТАТУС
I Апартамент 2C една басейн 63.73     продаден
II Студио 4C студио парк 52.07     продаден
Апартамент 6C една басейн 65.54     продаден
Студио 7C студио парк 49.82     продаден
III Апартамент 9C една басейн 68.04   продаден
Апартамент 10C една басейн 65.54   продаден
V Студио 15C студио море exclusive 49.76 резервиран*
Апартамент 16C две море exclusive 166.52 свободен
С Е К Ц И Я    D
ЕТАЖ АПАРТАМЕНТ СПАЛНИ ИЗГЛЕД ОБЩА ПЛОЩ (кв.м.) СТАТУС
 II Апартамент 7D  една парк/море 70.94   продаден
 II Апартамент 8D студио басейн 48.72 продаден
III Апартамент 10D една море exclusive 87.78    продаден
Апартамент 11D една парк / море 70.53 продаден
IV Апартамент 14D    две море exclusive 137.31  продаден
Апартамент 15D  една парк / басейн / море 85.56    продаден
С Е К Ц И Я    E
ЕТАЖ АПАРТАМЕНТ СПАЛНИ ИЗГЛЕД ОБЩА ПЛОЩ (кв.м.) СТАТУС
I Апартамент 1E  две море exclusive   139.47  продаден
II Апартамент 2E една  море exclusive    65.43    продаден
Апартамент 3E  една  море exclusive   69.18     продаден  
Апартамент 4E четири   море exclusive 210.66      продаден
Апартамент 5E
Апартамент 6E
III Апартамент 8E една   море exclusive   69.18  продаден
Студио 11E студио басейн 39.02   продаден
IV Апартамент 12E една   море exclusive    64.85   продаден
Апартамент 15E  една  парк / море   81.33   продаден
Студио 16E  студио    басейн  38.69   продаден